Les NCFs Sykkelvettregler

Postet av Kjetil Bjarne Wallentinsen Haaland den 14. Apr 2017

Gruppe 2 starter turen inn i apokalypsen, Lillehammer-Oslo 2012

10 SYKKELVETTREGLER FRA NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål.
Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.
Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

3. Fakta om forbikjøring

  • Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
  • Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

4. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående
jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la hele gruppen
enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet.
Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys - hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.


--

Kommentarer til de uthevede punktene:


4. Et felt med 15 syklister som ligger to og to ved siden av hverandre er 25 m langt, og kanskje lenger. Vanskelig nok å komme forbi. Sykler vi to og to er det vår plikt å holde feltet så kort som mulig. Er det ledig foran deg tetter du hullet.

5. Når vi sykler to og to er det ikke nødvendig å gå ut av feltet når man skal bytte. Det holder at den ene rekkeføreren senker farten slik at den andre kan krysse over. Friske bein kommer opp fra andrerekka og tar frontplassene

7. Vær bevisst. Vi er ikke får.


mvh Kjetil
Sportslig leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.